Carer +

Dzisiejsze czasu dają możliwość oferowania całodobowej opieki nawet dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. Pomimo tego wiele starszych osób decyduje się na zamieszkanie w domach spokojnej starości. Wiele osób podejmuje taką decyzję ponieważ brakuje wykwalifikowanych i dostępnych opiekunów, nie ma dostępu do podstawowych usług takich jak transport, wysokiej jakości opieka w domu, ale też z powodu samotności. 

Najnowsze badania wykazały, że duża część osób starszych w Europie powinna być zachęcana do korzystania z dostępnych usług internetowych, a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),w szczególności tzw. technologie wspomagające opiekę (Assisted Living Technology) mogą radykalnie poprawić jakość ich życia zarówno osobistego (w domu) jak i społecznego. 

Najnowsze badania wykazały, że duży segment rosnącej liczby osób starszych w Europie mogą być zachęcani do korzystania z usług online, a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i otoczenia Informacje i Assisted Living technologie (AAL) może radykalnie poprawić jakość ich życia poprzez wspieranie osób starszych w społeczeństwie i w domu. 

Carer+ to brakujące ogniwo pomiędzy narzędziami informatycznymi/cyfrowymi a ich dostępnością dla osób starszych. 

Więcej informacji na temat projektu Carer+ znajduje się w tym dokumencie.

eWall

Codzienne życie ludzi cierpiących na przewlekłe choroby oddechowe (COPD) jest trudne. Grupa 100 naukowców z 13 krajów z całego świata wie o tym bardzo dobrze. Realizacja 3 letniego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej umożliwia dostarczenie rozwiązań, które mogą zmienić życie takich osób. Rozwiązanie eWall jest poddawane gruntownym testom i ocenie tak, aby spełniło wszystkie wymagania, szczególnie te dotyczące prostoty, dyskrecji i oczywiście skuteczności. Po zakończeniu ostatecznego procesu optymalizacji eWALL ma szansę stać się produktem, który w fazie testowej poprawi życie ponad 50 użytkowników. eWALL to produkt zaprojektowany specjalnie dla osób cierpiących na choroby typu COPD, które przywraca normalne i bezpieczne życie w domu. Jest prosty w obsłudze i bardzo skuteczny.

Więcej informacji na temat znajduje się na stronie internetowej projektu

iStoppFalls

iStoppFalls to projekt, którego celem jest stworzenie a następnie wdrożenie w praktykę technologii teleinformatycznej, która może być z łatwością stosowana w codziennym życiu starszych ludzi, w szczególności podczas wykonywania ćwiczeń. Dzięki tej technologii szacowane jest ryzyko upadku osób starszych. Tak zwany Monitor Ruchu Osoby Starszej (SMM) w sposób ciągły monitoruje ruch danej osoby, analizuje informacje ilościowe na temat długości i rodzaju wykonywanej aktywności fizycznej a także informacje jakościowe dotyczące równowagi oraz napięcia i siły mięśni.

Exergame to gra z wykorzystaniem konsoli Kinect, dzięki której można wykonywać ćwiczenia, które chronią przed upadkami. W czasie wykonywania ćwiczeń dyskretnie pobierane są dane dotyczące m.in poziomu tętna oraz innych funkcji fizycznych.

Tak zwany Knowledge Based System przewiduje i zapobiega upadkom poprzez wykorzystanie danych pochodzących z obu źródeł: SMM oraz Exergame. iStoppFalls będzie oparty na podejściu skoncentrowanym na użytkowniku i dzięki temu zapewni zaawansowaną interakcję między człowiekiem a komputerem (tzw. Human Computer Interaction), będzie także dostosowany do potrzeb i preferencji osób starszych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.istoppfalls.eu i w tym dokumencie .

UNCAP

Proce starzenia się ludności następuję coraz szybciej i przez to staje się coraz większym wyzwaniem dla  systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Aktualne modele i systemy opieki okazują się nieodpowiednie i wymagają gruntownych zmian. UNCAP to projekt, który jest odpowiedzią na to wyzwanie. Rozwija się dynamicznie tworząc otwartą, chroniąca prywatność infrastrukturę teleinformatyczną, która pomagać będzie osobom starszym (w tym osobom zmagającym się z  łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) w samodzielnym życiu. 

UNCAP w szczególności wykorzystuje interoperacyjne ekosystemy biosensoryczne oraz zewnętrzne i wewnętrzne rozwiązania lokalizacyjne, które razem tworzą infrastrukturę zdolną do ciągłego monitorowania i asystowania codziennego życia osób starszych w sposób całkowicie nieinwazyjny. Ponadto umożliwia dokładne monitorowanie stanu użytkownika (fizyczne i umysłowe). Dodatkowo system UNCAP jest wzbogacony w gamę zupełnie nowych usług mających na celu kształtowanie zdrowego stylu życia osób starszych. Dlatego też, można założyć, że podstawowym celem projektu UNCUP jest przedłużenie czasu  wysokiej jakości życia osób starszych, pomagając im osiągnąć większą autonomię, niezależność, a tym samym umożliwić godne starzenie się. 

Więcej informacji na stronie internetowej  www.uncap.eu i w tym dokumencie.

ehcoBUTLER

Projekt ehcoBUTLER: platforma dla aplikacji, które pomagają ludziom starszym żyć aktywnie i zdrowo. Dla wielu ludzi pierwsze oznaki starzenia pojawiają się wraz z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub fizycznymi. Głównym celem projektu jest pokazanie społecznych i ekonomicznych korzyści płynących z uruchomienia platform internetowych o profilu społecznym i zdrowotnym, które pomagają osobom starszym w łączeniu aktywności zdrowotnej z przyjemnością. Celem projektu jest pomaganie osobom starszym w zmaganiu się z zaburzeniami poznawczymi a także promowanie zdrowego i satysfakcjonującego życia osobistego. Kolejnym celem projektu jest wspieranie seniorów w utrzymaniu aktywnego, zdrowego i niezależnego stylu życia. EhcoBUTLER pomaga także rodzinie, opiekunom, pracownikom opieki społecznej pozyskiwać informację o aktywności osób, którymi się opiekują.

Platforma ehcoBUTLER utrzymuje aplikację, które dotyczą codziennego zycia ludzi starszych i promuje zdrowy styl życia. Wspiera seniorów w optymalizowaniu aktywności fizycznej, społecznej i mentalnej poprzez rekreację oraz konkretne rekomendacje medyczne.
W ten sposób zapobiega sytuacjom, które są typowe w przypadku osób mieszkających w domach opieki społecznej: izolacja, brak aktywności fizycznej i umysłowej, siedzący tryb życia.
ehcoBUTLER pokaże korzyści w wymiarze społecznym i ekonomicznym płynące z zastosowania narzędzi informatycznych w systemie opieki nad osobami starszymi. Pokazane zostanie także jak te wyniki przekładają się w skali całej Europy.

Platforma ehcoBUTLER będzie testowana w 7 krajach na 8 pilotażowych stronach, wykorzystując różne modele biznesowe, zbierając dane, które umożliwią ocenę jej rentowności oraz opłacalności (w kontekście systemów opieki medycznej) a także wpływu na podniesienie jakości życia jej użytkowników. W projkcie uczestniczą: Włochy, Francja, Serbia, Izrael, Grecja, Hiszpania, Holandia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.

HASIC - Healthy Ageing Supported by Internet and Community

Głównym celem projektu HASIC jest zachęcenie osób starszych (po 65 roku życia) do wdrożenia zdrowego stylu życia, który opiera się na zdrowej diecie, aktywności fizycznej i społecznej oraz na ograniczaniu spożywania alkoholu.

Obok indywidualnego wspierania osób starszych, projekt przyczyni się także do stworzenia scentralizowanej sieci usług dla seniorów poprzez promocję współpracy pomiędzy  instytucjami działającymi na rzecz tej grupy w regionie.
Podczas gdy cele dotyczące profilaktyki zdrowotnej w przypadku osób starszych są bardzo dobrze rozpoznane wciąż za mała jest wiedza na temat tego jak holistycznie przeciwdziałać problemom zdrowotym i wykluczeniu osób starszych. HASIC jest odpowiedzią na to wyzwanie – wspiera zdrowy styl życia oraz aktywne obywatelstwo osób starszych.

Zostało udowodnione, że proaktywność pomaga ludziom w kontrolowaniu ich stanu zdrowia i sprzyja utrzymaniu zdrowego stylu życia. Dodatkowo, odpowiednia wiedza i wsparcie ze strony rówieśników wspomaga ten proces i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Dlatego w projekcie HASIC pojawiają się te wszystkie elementy: budowanie proaktywności i wspieranie w kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia a takze stworzenie mentorskich grup rówieśniczych.

Więcej informacji na stronie projektu.