Pierwszy biuletyn Active I

Proszę znaleźć pierwsze Biuletyn projektu tutaj.

Drugi biuletyn Active I

Proszę znaleźć 2nd Active I newslettera (polnish) - Opublikowane w listopadzie 2014 - tutaj.

Trzeci biuletyn Active I

Proszę znaleźć 3rd czynne I-mail - opublikowany w czerwcu 2015 roku - tutaj.

Czwarty biuletyn Active I

Możesz pobrać 4th czynne I Biuletyn (październik 2015) tutaj.

5 Newsletter projektu Active I

5 newsletter projektu Active I (kwiecień 2016) możesz pobrać tutaj.