Rezultaty projektu

Projekt finansowany ze środków “Active I – Healthy Active Living for Seniors” ma na celu promowanie zmiany zachowań osób starszych w kierunku prowadzenia przez nich bardziej zdrowego i aktywnego stylu życia. Aby osiągnąć ten cel międzynarodowe konsorcjum projektu, składajace się z ośmiu partnerów z Irlandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Niemiec i Izraela, a także Group of Research into Elderly and Physical Activity (EGREPA) - partnera stowarzyszonego, osiągnęło trzy kluczowe rezultaty projektu:

  1. Program szkoleniowy dla seniorów Zdrowe i aktywne życie (Dokumenty można znaleźć poniżej.)
  2. ONLINE-Planer, Plan50+
  3. Główne wydarzenie sportowe pod nazwą: Sport 50+

Podrecznik nt Centrum Aktywnego Starzenia (active ageing)

Opracowaliśmy wytyczne, jak skutecznie założyć Centrum Aktywnego Starzenia. Zachęcamy do pobrania Podręcznika nt Centrum Aktywnego Starzenia (Active Ageing Centre Set-up Manual)

Wytyczne dla instruktorów prowadzacych zajęcia z seniorami

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak prowadzić zajęcia z seniorami zachęcamy do pobrania Wytycznych dla instruktorów (Post – course guidelines for course instructors).

Materiały szkoleniowe

Proszę wziąć pod uwagę, że załącznik 1 - 3 są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.

Analiza potrzeb

Analiza potrzeb została wykonana przy dużym międzynarodowym wsparciu. Bardzo Wam wszystkim za to dziękujemy.