Wingate College

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Nauk o Sporcie Wingate jest akredytowaną placówką naukową działającą w obszarze sportu i wychowania fizycznego. Oferuje studia licencjackie, a także studia podyplomowe, zapewniając studentom nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych w różnymi dyscyplinami sportowymi, nauką o ruchu człowieka, w tym: fizjologią ćwiczeń, pedagogiką, biomechaniką, kinezjologią i filozofią sportu, jak również w naukami pokrewnymi, takimi jak ochrona zdrowia i dietetyka.

Oprócz specjalizacji oferowanych w Szkole: rehabilitacji kardiologicznej, przystosowanej do aktywności fizycznej, utrzymanie postawy i zarządzanie sportem, Szkoła oferuje także unikalny program na temat zdrowia i aktywności fizycznej w podeszłym wieku. Program jest realizowany przez ponad 20 lat i zyskał renomę na skalę światową. Głównym obszarem zainteresowania tego programu są osoby starsze (w wieku 65 i więcej) oraz związek pomiędzy ich aktywnością fizyczną a dobrym samopoczuciem. Studenci poznają zasady adaptacji i wdrażania takich programów np.  klubach sportowych, świetlicach i domach spokojnej starości. Program obejmuje: podstawowe zasady fizycznej aktywności , biologiczne i fizjologiczne zmiany zachodzące u zdrowych i niepełnosprawnych starszych osób, społeczno-psychologiczne aspekty dorosłości i starości.

Więcej informacji:

Strona internetowa:

  1. www.wincol.ac.il
  2. www.research.wincol.ac.il


Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Prof. Yael Netz