VCAT Consulting GmbH

Firma VCAT Consulting została założona w 1999 roku, a do 2006 roku była oddziałem Siemens AG w Berlinie. W 2006 roku VCAT Consulting działa niezależni, swoją siedzibę ma w Media Park Poczdamie. Pod koniec 2014 roku zatrudniała więcej niż 14 pracowników.
W ramach swojej oferty zarządzania komunikacją internetową, klienci mogą korzystać z wsparcia w trakcie całego procesu  - od planowania strategicznego poprzez realizacje i eksploatacją do ciągłej optymalizacji. Firma jest elastyczna i otwarta na niestandardowe rozwiązania, dba o profesjonalną współpracę z klientami.

VCAT specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania internetowego. Oprócz szytych na miarę produktów (na przykład dla witryn internetowych, portali, internetowych bazy danych) nasza firma oferuje doradztwo i szkolenia z tematyki internetowej oraz coachingu szeroko pojętych kompetencji związanych z internetem. Oferujemy również hosting dla aplikacji internetowych.
Od 1999 roku firma opracowuje i sprzedaje własne platform VCAT, chronione hasłem oprogramowania dla zespołów projektowych. To oprogramowanie (groupware) daje możliwości łączenia poszczególnych członków zespołu, gromadzenia wiedzy i wymianę doświadczeń między nimi. Należy podkreślić, że VCAT Consulting tworzy ramy współpracy zespołowej, które są indywidualnie dopasowane do potrezb klienta. Platforma, która umożliwia taką komunikację nie ma ograniczeń czasowych ani lokalizacyjnych, co jest jej największą wartością. Takie podejście sprawia, że platforma VCAT jedną z ulubionych platform stosowanych przez niemiecki Państwowego Instytut Szkolnictwa i Mediów w Berlinie-Brandenburgia (LISUM).

Ważne są dla nas także wartość biznesu odpowiedzialnego społecznie, dlatego angażujemy się w wybrane projekty społeczne. Obecnie wspieramy jako główny sponsor młodzieżową drużynę koszykarską USV Poczdamie.

VCAT Consulting zdobył w 2013 Nagrodę Przedsiębiorstwa IHK (Izba Handlowa) w Poczdamie w kategorii "zaangażowanie społeczne".

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.vcat.de

Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Michael Budde
  2. Nico Danneberg
  3. Nadine Dillinger