Uniwersytet w Munster

W realizację projektu, z ramienia Uniwersytetu w Munster , zaangażowany jest głównie Instytut Sportu (ISES), który jest częścią Wydziału Psychologii i Nauki o Sporcie. Instytut składa się z siedmiu zakładów związanych z naukami przyrodniczymi, nauk społecznymi i humanistycznymi. Prowadzona przez nie działalność badawcza i edukacyjna dotyczy  rozwoju i utrzymania na przestrzeni całego życia naszych indywidualnych zasobów fizycznych, poznawczych i społecznych. Działania te obejmują bardzo szerokie grupy wiekowe: poczynając od przedszkolaków po najstarszych reprezentantów naszego społeczeństwa, zdywersyfikują te grupy także pod względem aktywności fizycznej: od wyczynowych sportowców po osoby prowadzące siedzący tryb życia.

ISES szkoli około 1300 studentów w dziedzinie wychowania fizycznego i przygotowuje ich do pracy w różnych rodzajach szkół. Edukacja akademicka nauczycieli i innych specjalistów jest głównym celem Uniwersytetu Munster, który jest największą instytucją edukacyjną w Nadrenii Północnej.
W ISES pracuje 30 naukowców, których specjalistyczna wiedza oraz kompetencje koncentrują się wokół prowadzenia szeroko zakrojonej pracy badawczej oraz zapewniania skutecznego transferu wyników badań do praktyki.

W 2010 i 2012 roku, Instytut zajął jedną z najwyższych pozycji w rankingu niemieckich uczelni wyższych (CHE -  centrum szkolnictwa wyższego). Na poziomie europejskim, pracownicy Instytutu są członkami zarządu kilku organizacji naukowych i czasopism akademickich. Pracują także jako ewaluatorzy w programie 7PR, a także w wielu innych unijnych programach.

Więcej informacji

Strona internetowa:  www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/

Pracownicy zaangażowani do projektu:

  1. Prof. Dr. Nils Neuber
  2. PD Dr. Michael Brach
  3. Dr. Marion Golenia
  4. Stefanie Dahl