STOWARZYSZENIE DORADCÓW EUROPEJSKICH PLinEU

Stowarzyszenie PLinEU realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. Dążymy do tego, by każdy miał realne szanse spełnienia się na polu osobistym, społecznym i zawodowym. Aktywizujemy i inspirujemy do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w godzeniu ról osobistych i zawodowych. Wspieramy organizacje, które działają w duchu równych szans i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju naszego społeczeństwa.

W ramach naszych działań poszukujemy najlepszych sposobów aktywizacji oraz wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi np. dziećmi. Inspirujemy inne organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne do wdrażania najlepszych rozwiązań sprzyjających równowadze w życiu osobistym i zawodowym oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do stawiania celów, podejmowania własnych inicjatyw, realizowania pasji. Naszą ofertę współtworzymy wraz z uczestniczkami i uczestnikami naszych działań.
Wspieramy również inne organizacje pozarządowe w profesjonalnym rozwoju.
Dotychczas wsparliśmy ponad 1500 osób, 500 organizacji i firm.

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.plineu.org

Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Katarzyna Piecuch
  2. Sylwia Tałach-Kubas
  3. Joanna Wojanowska