ProActivate Ireland

ProActivate Irlandia jest organizacją pozarządową typu non-profit , założoną w celu realizacji projektów w zakresie aktywnego starzenia się i wymiany międzypokoleniowej, rozwoju młodzieży, współpracy i komunikacji międzykulturowej, przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości, integracji migrantów, uchodźców i azylantów, rozwoju społecznego, ochrony środowiska i wspierania grup marginalizowanych.

ProActivate ma swoją siedzibę Galway na zachodnim wybrzeżu Irlandii, która jest tzw. bramą do Connemara, obszaru komunikacji w tradycyjnym języku irlandzkim.

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.proactivate.ie

Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Marzena Wieczorek
  2. Phil James
  3. Diarmuid Lavelle
  4. Simone Pellegrini