CO&SO Empoli

CO&SO Empoli jest organizacją społeczną drugiego stopnia założoną w 2002 roku. Jest to prywatna firma realizująca cele publiczne/społeczne działając jako uprzywilejowany podmiot na rzecz swojej społeczności lokalnej.

CO&SO jest siecią wielu spółdzielni, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych - obecnie zrzesza 25 podmiotów.  CO&SO zarządza pakietem różnorodnych usług samodzielnie lub z pomocą spółdzielni/partnerów członkowskich. Skutecznie działa w wielu obszarach: szkoły, przychodnie dla dzieci, usługi dla ludzi młodych, dla rodzin, dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, wsparcie w obszarze edukacji, wsparcie na rynku pracy, usługi informacyjne, usługi pogrzebowe, utrzymanie sanitariatów miejskich czy obszarów zielonych w mieście.

W obszarze opieki nad osobami starszymi CO&SO posiada duże doświadczenie w zakresie pracownikami do domów opieki ciągłej jak i dziennej.
Swoim organizacjom członkowskim CO&SO oferuje usługi w zakresie podwykonawstwa, ogólnego rozwoju organizacji (pozyskiwanie zamówień, przygotowanie ofert, udział w przetargach), pozyskania certyfikatu EN ISO 9001:2008 (systemu zapewnienia jakości), usług księgowych (prowadzenie księgowości, realizacja wypłat, ubezpieczeń), planowania i organizacji szkoleń.

CO&SO Empoli posiada swoją własna agencję szkoleniową akredytowaną przez Region Toskanii (numer akredytacji: FI0475 Decreto Dirigenziale n.°962 del 10/03/2009). Agencja prowadzi wiele szkoleń dla swoich organizacji członkowskich jak i podmiotów zewnętrznych. Wszystkie działania agencji objęte są systemem zapewnienia jakości wg normy UNI EN ISO 9001:2008. Od 2003 roku CO&SO Empoli zarządzało różnymi projektami z programu ESF (European Social Fund) w obszarze wykluczenia społecznego i zatrudnienia. Brało także udział w 3 projektach z programu EIF - European
> >> Integration Fund, w jednym jako aplikant, w kolejnych dwóch jako partner.

W projekcie Active I Co&So jest odpowiedzialne za WP7 (Podręcznik Aktywnego Starzenia). Pracownicy Co&So wezmą udział w spotkaniach partnerów, w szkoleniu dla trenerów w Niemczech, zorganizują szkolenia dla testowej grupy seniorów we Włoszech oraz zorganizują spotkanie partnerów we Włoszech. Co&So będzie aktywnym partnerem we wszystkich fazach projektu przygotowując wymagane materiały i dokumentację niezbędne do przeprowadzenia wszystkich zadań w projekcie.

Mer informasjon

Więcej informacji na: www.coesoempoli.it

Pracownicy zaangażowani w projekt:

  1. Cassandra Rofi
  2. Sara Spini